Een foto van ons recent nieuws.

20 mei

Nieuwe website Paardenloket


Het Vlaams Paardenloket is een vzw die werd opgericht met hulp van het Kabinet van de Vlaamse Minister-President (afdeling plattelands-ontwikkeling) naar aanleiding van de “Paardendialoogdagen”. Het paardenloket heeft tot doel de Vlaams paardensector, overheid en individuele paardenhouders en lief-hebbers te ondersteunen als contact- en aanspreekpunt. Doorheen de dialoogdagen is duidelijk geworden dat binnen de paardensector een grote nood bestaat aan informatie. Momenteel is er in Vlaanderen geen aanspreekpunt waar de paardenhouder met zijn specifieke vragen of noden terecht kan. Maar ook bij de overheid is er een tekort aan informatie over de paardenhouderij. Zo is het voor de overheid niet altijd even duidelijk wie zij dient aan te spreken met betrekking tot onderwerpen die een impact hebben op de paardenhouderij. Om aan deze verzuchtingen tegemoet te komen, groeide bij de sector tijdens de dialoogdagen het voorstel een Vlaams Paardenloket op te richten dat enerzijds als partner van de sector en de overheid kan optreden en anderzijds ook kan instaan voor advisering en informatieverstrekking. Zowel de overheid, de sector, alsook de talrijke individuele paardenliefhebbers, hebben alle belang bij de oprichting van een Vlaams Paardenloket.